bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Biuletyn Informacji Publicznej


Szkoła Podstawowa im. Stanisław Staszica
ul. Szkolna 6, 59-500 Wilków-Osiedle
tel. 76 878 32 72
http://sp.wilkow-osiedle.pl/

Zgodnie z zapisami Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) każda instytucja publiczna od Prezydenta RP do szkoły podstawowej i szpitala oraz spółki Skarbu Państwa (itd.) ma obowiązek publikacji w Internecie w ujednoliconej formie pewnych danych.

Zasady publikacji informacji w BIP regulują:

* Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198)
* Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (zmiana rozporządzenia z dnia 17 maja 2002 r (Dz. U. Nr 67 poz. 619))
* Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

AktualnościOpublikował: Katarzyna Kądzielska
Publikacja dnia: 05.05.2013
Podpisał: Katarzyna Kądzielska
Dokument z dnia: 03.05.2013
Dokument oglądany razy: 22 310